Tagged: Luka 23:12

meditime biblike - peme ne agim 0

17 Mars – Octavius Winslow

17 Mars “Atë ditë Herodi dhe Pilati u bënë miq me njëri-tjetrin, ndërsa më parë ishin armiq.” Luka 23:12. Sa i goditur dhe solemn që është udhëzimi i përcjellë në këtë ndodhi! Pilati dhe...