Tagged: Luka 24:27

0

11 Dhjetor – Octavius Winslow

11 Dhjetor “Dhe, duke zënë fill nga Moisiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha Shkrimet gjërat që i takonin atij.” Luka 24:27 Harmonia e përsosur mes Dhiatës së Vjetër...