Tagged: Mateu 1:23

0

19 Prill – Octavius Winslow

“Të cilit do t’i venë emrin Emanuel, që do të thotë: ‘Perëndia me ne’.” Mateu 1:23 Veçmas doktrinës së Hyjnisë supreme të Krishtit, mbi cilën rërë e mbështesin njerëzit shpresën e tyre për qiellin;...