Tagged: mendja e Krishtit

meditime biblike - peme ne agim 0

8 Mars – Octavius Winslow

“Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin.” Filipianëve 2:5 Çfarë do të thotë të kesh “atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin”? Kësaj pyetjeje i përgjigjemi kështu, do të thotë...