Tagged: perlevdimi i Krishtit

0

9 Prill – Octavius Winslow

“Ai do të marrë prej simes dhe do t’jua kumtojë.” Gjoni 16:15 Fryma është Komunikuesi i Madh i Krishtit në shpirt. Ai e vendos Veten mes Burimit dhe besimtarit, Ai ka për qëllim të...