Tagged: perulja dhe lartesimi i Krishtit

0

Pengesa më e suksesshme e Perëndisë!

16 Dhjetor “Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gju i krijesave (ose gjërave) qiellore, tokësore dhe...