Tagged: predikimi

0

8 Shtator – Octavius Winslow

8 Shtator “Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të Frymës së Shenjtë; sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t’i njohë; sepse ato gjykohen frymërisht.” 1 e Korintasve‬ ‭2:14‬ Prezantimi...