Tagged: sakramentet

0

Çfarë janë sakramentet apo urdhëresat?

Pyetja 43 Çfarë janë sakramentet apo urdhëresat? Sakramentet apo urdhëresat e dhëna nga Perëndia dhe të themeluara prej Krishtit, pagëzimi dhe Darka e Zotit, janë vula dhe shenja të dukshme që ne jemi të...

0

Jezusi i flet Romës

prej David Mathis / 9 Tetor 2012 Ju keni dëgjuar që të lashtëve u ishte thënë, “Lutjuni Marisë dhe përgjërojuni Shenjtorëve,” Por Unë po ju them që ka vetëm një ndërmjetës mes Perëndisë dhe...