Tagged: shenjterimi

0

24 Nentor – Octavius Winslow

24 Nëntor “Megjithatë unë ju them të vërtetën: është mirë për ju që unë të shkoj, sepse, po nuk shkova, nuk do të vijë te ju Ngushëlluesi; por, po shkova, unë do t’jua dërgoj.”...

0

10 Nentor – Octavius Winslow

10 Nëntor “Kështu që ai të jetë i parëlinduri në mes të shumë vëllezërve.” Romakëve 8:29 Biri i Perëndisë ruan me ne marrëdhënien e Vëllait të Madh. Ai është në kuptimin absolut “i Parëlinduri.”...

0

11 Shtator – Octavius Winslow

11 Shtator “Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës.” Romakëve 8:1 Çfarë ngushëllim i fortë që rrjedh prej kësaj të...

0

9 Shtator – Octavius Winslow

9 Shtator “Duke u deklaruar solemnisht Judenjve dhe Grekëve mbi pendimin te Perëndi dhe për besimin në Zotin tonë Jezu Krisht.” Veprat 20:21 Ekziston një rregull, si dhe një harmoni, në veprimet e Frymës,...

0

30 Gusht – Octavius Winslow

“Çdo ndreqje, pra, aty për aty, nuk duket se sjell gëzim, po hidhërim.” Hebrenjve‬ ‭12:11 Shpesh ekziston një ashpërsi, një hidhërim në nderqjen e Perëndisë tonë të besëlidhjes, gjë e cila është e rëndësishme...

0

24 Gusht – Octavius Winslow

“Dhe për ta shenjtëroj vetveten, që edhe ata të jenë të shenjtëruar në të vërtetë.” Gjoni 17:19 Krishti përlëvdohet në shenjtërinë progresive të popullit të Tij. “Mbretëria e Perëndisë është brenda jush,” thotë Zoti...

0

25 Maj – Octavius Winslow

“Por rrituni, në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht.” 2 Pjetrit‬ ‭3:18 Ekziston një ide fatale për gjithë shenjtërimin e vërtetë, të cilën disa besimtarë, në mënyrë të...

0

12 Prill – Octavius Winslow

“Edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë të tij.” Galatasve 5:24 Kryqëzimi i vërtetë e ka themelin e vet tek jeta e Perëndisë në shpirt. Një...