Category: Katekizëm

0

Kush është Perëndia?

Pyetja 2 Kush është Perëndia? Perëndia është krijuesi dhe mbështetësi i gjithçkaje dhe të gjithëve. Ai është i përjetshëm, i pafund dhe i pandryshueshëm në pushtet dhe përsosmëri, mirësi dhe lavdi, urtësi, drejtësi dhe...

0

Katekizma e Re – Hyrje

Pyetja 1. Cili është qëllimi përfundimtar i njeriut? Përgjigja: Qëllimi përfundintar i njeriut është të lavdërojë Perëndinë dhe të kënaqet me të përjetë. Pyetja 1. Cili është ngushëllimi ynë i vetëm në jetë dhe...