Category: Katekizëm

0

Kush është Shpengimtari?

Pyetja 20 Kush është Shpengimtari? Shpengimtari i vetëm është Zoti Jezu Krisht, Biri i përjetshëm i Perëndisë në të cilin Perëndia u bë njeri dhe e mbarti vetë dënimin për mëkatet tona. “Në fakt...

0

Çfarë është idhujtaria?

Pyetja 17 Çfarë është idhujtaria? Idhujtaria është të besuarit në gjërat e krijuara dhe jo në Krijuesin për shpresën, lumturinë, rëndësinë dhe sigurinë tonë. Sepse, megjithëse e njohën Perëndinë, nuk e përlëvduan as e...

0

Çfarë është mëkati?

Pyetja 16 Çfarë është mëkati? Mëkati është mohimi apo injorimi i Perëndisë në botën që Ai krijoi, rebelimi kundër Tij duke jetuar pa e konsideruar Atë, të mos jesh apo bësh atë çfarë ligji...