Category: Meditime

0

Perëndia i Madhërishëm i Marisë!

2 Dhjetor Dhe Maria tha: ”Shpirti im e madhëron Zotin, dhe fryma im ngazëllon në Perëndinë, Shpëtimtarin tim, sepse ai e shikoi me pëlqim ultësinë e shërbëtores së tij; sepse ja, tani e tutje...

0

Përgatit udhën!

1 Dhjetor “Dhe do t’i kthejë shumë prej bijve të Izraelit te Zoti, Perëndia i tyre. Dhe do të shkojë përpara tij në frymë dhe pushtet të Elias, për t’i kthyer zemrat e prindërve...

Jezusi nuk ju do kështu! 0

Jezusi nuk ju do kështu!

prej Jonathan Parnell | 20 Tetor 2013 Ose Jezusi vdiq që të shpëtonte kishën e tij ose jo. Nuk një ka mundësi të tretë. Ose ai e dha veten për nusen e tij, ashtu...

0

Vullkani i javës së shenjtë

nga John Piper Ndërkaq njerëzit që e mbanin Jezusin e përqeshnin dhe e rrihnin. Dhe, mbasi ia mbuluan sytë, i binin në fytyrë dhe e pyetnin duke thënë: “Profetizo, kush është ai që të...