Tagged: 1 Gjoni 4:9

0

15 Korrik – Octavius Winslow

“Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi Birin e tij të vetëmlindurin në botë që ne të rrojmë nëpërmjet tij.” 1 Gjoni 4:9 “Perëndia është dashuri” ishte e vërteta...