Tagged: 1 Korintasve 1:9

0

6 Dhjetor – Octavius Winslow

6 Dhjetor “Besnik është Perëndia, nga i cili jeni thirrur në bashkësinë e Birit të tij Jezu Krishtit, Zotit tonë.” 1 Korintasve 1:9 Besimi ka diçka edhe më thelbësore dhe më të palëundshme mbi...