Tagged: 1 Korintasve 3:17

0

6 Shtator – Octavius Winslow

6 Shtator “Në qoftë se dikush e prish tempullin e Perëndisë, Perëndia do ta prishë atë, sepse tempulli i Perëndisë, i cili jeni ju, është i shenjtë.” 1 Korintasve 3:17 Sa i shenjtë duhet...