Tagged: Abraham Buth

0

Çfarë është lutja?

Pyetja 38 Çfarë është lutja? Lutja është hapja e zemrës tonë para Perëndisë me lavdërim, përgjërim, rrëfim për mëkatin dhe falënderim. Ki besim tek ai vazhdimisht, o popull, hap zemrën tënde para tij; Perëndia...

0

Si mund të shpëtohemi?

Pyetja 29 Si mund të shpëtohemi? Vetëm me anë të besimit në Jezu Krishtin dhe në vdekjen e tij pajtuese dhe zëvendësuese në kryq; edhe pse jemi fajtorë për shkak se nuk i jemi...