Tagged: atributet e Perendise

0

7 Nentor – Octavius Winslow

7 Nëntor “Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e vet, të cilin e njohu që përpara.” Romakëve 11:2 Në këtë vend termi “paranjohu” ka një kuptim të veçantë dhe shumë të qartë. Në zbatimin...

0

15 Korrik – Octavius Winslow

“Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi Birin e tij të vetëmlindurin në botë që ne të rrojmë nëpërmjet tij.” 1 Gjoni 4:9 “Perëndia është dashuri” ishte e vërteta...

0

Atributet e Perëndisë – A W Pink

Si është Perëndia? Çfarë është më e rëndësishme sesa të kesh një njohuri të saktë rreth Perëndisë? Një Perëndie të panjohur nuk mund t’i besosh dot, t’i shërbesh apo ta adhurosh. Nëse synimi i...