Tagged: dobesia

0

20 Shtator – Octavius Winslow

20 Shtator “Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, që djalli ta tundonte.” Mateu 4:1 Lexuesi im i krishterë përfytyroje veten tënde të mbyllur brenda për një ditë me specien më të neveritshme dhe...

0

15 Gusht – Octavius Winslow

“Kthehuni, o bij të përdalë, unë do të shëroj rebelimet tuaja”. “Ja, ne po vijmë te ti, sepse ti je Zoti, Perëndia ynë.” ‭Jeremia‬ ‭3:22‬ Mos qëndro larg fronit të hirit për shkak të...

0

2 Qershor – Octavius Winslow

“Jam lutur për TY”. Luka 22:32 Nuk duhet ta anashkalojmë individualitetin e ndërmjetësimit të Zotit tonë. Duket sikur në atë moment ai e harron gjithë Kishën, dhe e trajton Pjetrin si dikush që përfaqëson...

0

8 Prill – Octavius Winslow

“Ky është shkaku i hidhërimit tim.” Psalmi 77:10. Hidhërimet e besimtarit janë aq të larmishme sa janë dhe të shumta. Disa janë të dobët në besim, dhe gjithmonë vënë në dyshim interesimin e tyre...

0

23 Shkurt – Octavius Winslow

23 Shkurt “Lidhur me këtë iu luta tri herë Zotit që ta largonte nga unë.” 2 Korintasve‬ ‭12:8 Kur Pali u lut për largimin e gjembit në mish, i kërkoi Perëndisë diçka që tregonte...