Tagged: Filipianeve 3:10

0

23 Qershor – Octavius Winslow

“Që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij.” ‭‭Filipianëve‬ ‭3:10‬ Ne jemi tepër të vetëdijshëm ndaj prirjes për poshtë të zemrave tona. Kemi nevojë për një parim të kundërt – diçka që...