Tagged: fitorja ne Zotin

0

10 Prill – Octavius Winslow

“Më tepër se fitimtarë.” Romakëve 8:37 Fjala origjinale mund të përkthehej me një term më të fortë se ai që kanë përdorur përkthyesit. E njëjta fjalë në një vend tjeër është përkthyer kështu “një...