Tagged: gjendja

0

Puna juaj si shërbesë

14 Qershor 1981 | prej Xhon Pajpër Pika kryesore e këtij mesazhi mund të shpallet si një deklaratë dhe si një lutje, Si deklaratë do të ishte: Mënyra si i përmbush kërkesat e profesionit...