Tagged: Mateu 28:19

0

Çfarë është pagëzimi?

Pyetja 44 Çfarë është pagëzimi? Pagëzimi është larja me ujë në emrin e Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë; pagëzimi simbolizon dhe vulos birësimin tonë në Krishtin, pastrimin tonë prej mëkatit dhe përkushtimin tonë...