Tagged: natyra hyjnore

0

7 Dhjetor – Octavius Winslow

7 Dhjetor “Në fakt unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndisë sipas njeriut të brendshëm,por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia, që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe që më bën...