Tagged: ne Krishtin

0

11 Shtator – Octavius Winslow

11 Shtator “Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës.” Romakëve 8:1 Çfarë ngushëllim i fortë që rrjedh prej kësaj të...

0

19 Korrik – Octavius Winslow

“Ne jemi në të Vërtetin, në Birin e tij Jezu Krisht; ky është i vërteti Perëndi dhe jeta e përjetshme.” 1 Gjoni 5:20 “Unë në ta.” Ky është një brendabanim reciprok – Krishti në...