Tagged: pendimi

0

26 Tetor – Octavius Winslow

26 Tetor “Flijimet e Perëndisë janë frymë e thyer; o Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën e thyer dhe të penduar.” Psalmi 51:17 Në një farë kuptimi historia e botës është historia e zemrave...

0

20 Tetor – Octavius Winslow

20 Tetor “Unë jam me të vërtetë shërbëtori yt, o Zot, jam shërbëtori yt, bir i shërbëtores sate; ti i këpute lidhjet e mia.” Psalmi 116:16 Kjo është një rrethanë e cila ia vlen...

0

9 Shtator – Octavius Winslow

9 Shtator “Duke u deklaruar solemnisht Judenjve dhe Grekëve mbi pendimin te Perëndi dhe për besimin në Zotin tonë Jezu Krisht.” Veprat 20:21 Ekziston një rregull, si dhe një harmoni, në veprimet e Frymës,...

0

2 Shtator – Octavius Winslow

“Para se të pikëllohesha, endesha sa andej këndej; por tani ndjek fjalën tënde”. Psalmi 119: 67 Ekziston një mençuri e pafund në ripërtëritjen e Zotit. Kjo përsosmëri e Jezusit zbulohet qartë këtu: ne e...

0

28 Gusht – Octavius Winslow

“Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen.” Mateu 5:4 Ndihesh se je vetë kreu i mëkatarëve. Duket sikur dallohesh mes një turme të madhe, si një qenie e vetme dhe veçuar; më...

0

20 Korrik – Octavius Winslow

“Por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë”. Luka 13:5 Kjo ishte doktrina që Zoti ynë predikoi; dhe po ashtu bënë edhe apostujt e Tij kur shpallën, “Perëndia,...

0

3 Maj – Octavius Winslow

“Nuk janë të shëndoshet që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët; unë nuk erdha për të thirrur të drejtët, por mëkatarët për pendim.” Marku‬ ‭2:17‬ Fryma e përlëvdon Krishtin duke i zbuluar se...

0

8 Prill – Octavius Winslow

“Ky është shkaku i hidhërimit tim.” Psalmi 77:10. Hidhërimet e besimtarit janë aq të larmishme sa janë dhe të shumta. Disa janë të dobët në besim, dhe gjithmonë vënë në dyshim interesimin e tyre...