Tagged: shenjteria

0

16 Tetor – Octavius Winslow

16 Tetor “Po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar.” Psalmi 66:18 Vrasja e vërtetë e mëkatit që banon brenda dhe braktisja e plotë e shkakut...

0

6 Shtator – Octavius Winslow

6 Shtator “Në qoftë se dikush e prish tempullin e Perëndisë, Perëndia do ta prishë atë, sepse tempulli i Perëndisë, i cili jeni ju, është i shenjtë.” 1 Korintasve 3:17 Sa i shenjtë duhet...

0

31 Gusht – Octavius Winslow

“Por më pas u jep një fryt drejtësie atyre që janë ushtruar me anë të tij.” Hebrenjve‬ ‭12:11‬ Urtësia e cila dallohet në këtë metodë udhëzimi – disiplina e shenjtëruar e besëlidhjes vërteton origjinën...

0

28 Gusht – Octavius Winslow

“Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen.” Mateu 5:4 Ndihesh se je vetë kreu i mëkatarëve. Duket sikur dallohesh mes një turme të madhe, si një qenie e vetme dhe veçuar; më...

0

14 Gusht – Octavius Winslow

“Për hir të emrit tënd, o Zot, fale paudhësinë time, sepse ajo është e madhe.” Psalmet‬ ‭25:11 Njohuria e mëkatit që banon brenda, ekzistenca dhe fuqia e tij shpesh është shumë e mangët në...

0

7 Qershor – Octavius Winslow

“Nënshtrojuni, pra, Perëndisë!” ‭‭Jakobit‬ ‭4:7‬ T’i nënshtrohesh vullnetit Hyjnor është përparim i madh në shenjtëri; dhe kjo arrihet në mënyrë të efektshme kryesisht përmes ndreqjes së shenjtëruar. Sa e gjithë mjaftueshme na duket vetja...

meditime biblike - peme ne agim 0

7 Mars – Octavius Winslow

“U bëftë vullneti yt në tokë si në qiell.”. Mateu 6:10 I shenjti Leighton ka vërejtur, që të thuash nga zemra, “u bëftë vullneti yt”, përbën vetë thelbin e shenjtërimit. Ka kaq shumë të...

0

11 Shkurt – Octavius Winslow

11 Shkurt “Kushdo që praktikon drejtësinë ka lindur prej tij.” 1 Gjoni‬ ‭2:29‬ Shenjtëria negative – heqja dorë nga mëkatet e jashtme – nuk e përshkruan gjithmonë shpirtin e rilindur; por e lidhur me...