Tagged: trinia

0

26 Prill – Octavius Winslow

“Sepse përmes tij që të dy kemi hyrje tek Ati nëpër një Frymë të vetme.” Efesianëve 2:18 Çfarë është lutja? Është përbashkësia e jetës frymërore në shpirtin e njeriut me Autorin e saj Hyjnor;...

0

12 Janar – Octavius Winslow

12 Janar “Sepse pranë teje është burimi i jetës.” Psalmi 36:9 Shihni se çfarë burimi jete që është Perëndia! Gjithë gjallesat, nga engjëlli më i lartë e deri tek krijesa më e ulët e...

0

4 Janar – Octavius Winslow

4 Janar “Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë qofshim me ju të gjithë. Amen.” 2 Korintasve 13:14 Doktrina e Trinitetit është për të krishterin çelësi i...