Category: Octavius Winslow

0

17 Janar – Octavius Winslow

17 Janar “Dhe do të ndodhë që, para se të më kërkojnë, unë do të përgjigjem; do të jenë akoma duke folur, dhe unë do t’ua plotësoj.” Isaia‬ ‭65:24‬ ‭ Mbaj mend që froni...

0

15 Janar – Octavius Winslow

15 Janar “Krishti është gjithçka dhe në të gjithë.” Kolosianëve 3:11 Gjithçka, qoftë kjo edhe fryt i bekuar i Frymës së Përjetshme të Perëndisë, e cila zë vendin e Krishtit, që e lë Krishtin...

0

14 Janar – Octavius Winslow

14 Janar “Secilës ditë i mjafton pikëllimi i vet.” Mateu 6:34 Është e një rëndësie shumë praktike që të tregoheni vigjilentë që të mos e parashikoni apo paraprini hirin e premtuar. Për çdo rrethanë...

0

12 Janar – Octavius Winslow

12 Janar “Sepse pranë teje është burimi i jetës.” Psalmi 36:9 Shihni se çfarë burimi jete që është Perëndia! Gjithë gjallesat, nga engjëlli më i lartë e deri tek krijesa më e ulët e...

0

10 Janar – Octavius Winslow

10 Janar “I njihnin se kishin qenë me Jezusin.” Veprat 4:13. Kemi të drejtë që të kërkojmë të shohim një apo më shumë tipare morale të karakterit të Zotit tonë në njerëzit e Tij....