Category: Meditime

0

14 Prill – Octavius Winslow

“Dikush më preku.” Luka 8:46 Ne duhet ta pranojmë që kryqëzimi i mëkatit ja kalon pafundësisht shfaqjeve më të pushtetshme të fuqisë krijuese. “Nëse me anë të Frymës i bëni të vdesin.” Këtë gjë...

0

13 Prill – Octavius Winslow

“Nëse me anë të Frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, ju do të rroni.” ‭‭Romakëve 8:13 “Nëse ju.” Besimtari nuk është një shifër në këtë vepër. Kjo është një çështje për të...

0

12 Prill – Octavius Winslow

“Edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë të tij.” Galatasve 5:24 Kryqëzimi i vërtetë e ka themelin e vet tek jeta e Perëndisë në shpirt. Një...

0

11 Prill – Octavius Winslow

“Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.” 1 Gjoni 4:18...

0

10 Prill – Octavius Winslow

“Më tepër se fitimtarë.” Romakëve 8:37 Fjala origjinale mund të përkthehej me një term më të fortë se ai që kanë përdorur përkthyesit. E njëjta fjalë në një vend tjeër është përkthyer kështu “një...

0

9 Prill – Octavius Winslow

“Ai do të marrë prej simes dhe do t’jua kumtojë.” Gjoni 16:15 Fryma është Komunikuesi i Madh i Krishtit në shpirt. Ai e vendos Veten mes Burimit dhe besimtarit, Ai ka për qëllim të...

0

8 Prill – Octavius Winslow

“Ky është shkaku i hidhërimit tim.” Psalmi 77:10. Hidhërimet e besimtarit janë aq të larmishme sa janë dhe të shumta. Disa janë të dobët në besim, dhe gjithmonë vënë në dyshim interesimin e tyre...

0

7 Prill – Octavius Winslow

“Unë jam Zoti që heton zemrën.” Jeremia 17:10 Edhe pse kjo pamje e karakterit Hyjnor është tepër solemne, zemra që beson gjen në të një prehje të ëmbël dhe të shenjtëruar. Çfarë të vërtete...