Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e nëntë dhe të dhjetë?

Pyetja 12

Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e nëntë dhe të dhjetë?

Së nënti, që të mos gënjejmë apo mashtrojmë, por të flasim të vërtetën në dashuri. Së dhjeti, që të jemi të kënaqur, të mos lakmojmë askënd apo të përbuzim ato që Perëndia u ka dhënë atyre apo neve.

Në qoftë se ju më të vërtetë e përmbushni ligjin mbretëror sipas Shkrimit: ”Duaje të afërmin tënd si vetveten”, bëni mirë.

Jakobi 2:8

Komentim

Nuk do të japësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. O Zot i hirshëm, më udhëzo në këtë moment sipas këtij urdhërimi. Më mëso si ta përdor gjuhën tim kur flas për të afërmin tim, më mëso të sillem si duhet me emrin e tij; mos lejo që të jap dëshmi të rreme apo të them shpifje, gënjeshtra, hipokrizi apo të pavërteta. Përse duhet ta bëj këtë gjë? Për shkak se Ti dëshiron që ne “si gjymtyrë të të njëjtit trup t’i themi të vërtetën njëri-tjetrit,” dhe të kujdesemi që të ndihmojmë në dobësitë e njëri-tjetrit; me gjuhën tonë të mbrojmë emrin e të tjerëve, ashtu si do të donim që të tjerët të mbronin emrin tonë. Prandaj ashtu si në këtë urdhërim Ti më ndalon çdo lloj ligësie, çdo lloj të foluri lëndues, shpifës apo të rremë Ti më urdhëron të përdor çdo lloj të foluri të perëndishëm, të ndershëm dhe të vërtetë. Oh çfarë mirësie është kjo gjë ndaj meje! Nëse konsiderojmë lëndimin që shkaktohet prej gënjeshtrave, dhe prej fjalëve që fare lehtë mashtrojnë shumë njerëz, sa lehtë që mund të dallojmë përfitimin dhe kujdesin Tënd të mrekullueshëm për ne në këtë urdhërim.

Nuk do të lakmosh. Në këtë urdhërim të fundit të ligjit Tënd, Ti o Zot Perëndi i hirshëm pasi më ke mësuar cilat janë ato veprime të jashtme të cilat duhet t’i evitoj – që të mos ofendoj apo lëndoj të afërmin tim, me vrasje, kurorë-shkelje, vjedhje dhe dëshmi të rreme, tani më mëson një rregull për zemrën që ta qeveris si duhet, kjo për shkak se nga mbushullia e saj dalin gjithë fjalët dhe veprat. Ti më urdhëron që të mos lakmoj asgjë që i përket të afërmit tim. Për shkak të këtij urdhërimi e di që nëse ai ka një shtëpi më të mirë se timen, nuk duhet ta dëshiroj; nëse ai ka një bashkëshorte më të mirë se timen nuk duhet ta lakmoj. Nuk duhet të dëshiroj që t’i marr kaun, as gomarin, as qenin e tij dhe as gjënë më të vogël që i përket atij. Ashtu si në urdhërimet e tjera na ke ndaluar çdo lëndim dhe veprim të lig kundër të afërmit tim, kështu edhe tani Ti më urdhëron që të ruhem nga çdo mendim i lig kundër tij. Apostulli Pjetër kur po na mësonte tha, “Gjithë merakun tuaj hidheni mbi Të sepse ai kujdeset për ju.” Kjo është e vërtetë, e pranoj që është e vërtetë që Ti “kujdesesh për ne,” dhe dëshiron që ne “të kujdesemi për njëri-tjetrin.”

Gjon Bradford (John Bradford, 1510–1555). Reformator Protestant Anglez në Universitetin e Kembrixhit. Ai u caktua kapelani mbretëror i Mbretit Eduard VI. Kur Katolikja Maria Tudor mori fronin ai u arrestua bashkë me Latimerin, Ridlin dhe Kryepeshkopin Kranmer. Bradfordi kishte një reputacion të madh si predikues dhe një turmë e madhe erdhi për të parë ekzekutimin e tij. Ai mbahet mend më tepër për thënien e tij, “Ja ku po shkon dhe Gjon Bradford prej hirit të Perëndisë.” Veprat e tij, disa prej të cilave u shkruan në burg përfshijnë letra, nxitje, eulogji, meditime, predikime dhe ese.

Lutje

O Perëndi i Gjithëfuqishëm, Ti që je Ati i dritave dhe që ke premtuar përmes Birit Tënd të dashur se të gjithë ata që zbatojnë vullnetin tënd do ta njohin mësimin tënd, më jep hir që të jetoj në mënyrë të atillë që përmes bindjes së përditshme të rritem në besim dhe në të kuptuarit e Fjalës Tënde të Shenjtë, përmes Zotit tonë Jezu Krisht. Amen.

C. S. Ljuis (C. S. Lewis, 1898–1963). Profesor i letërsisë Angleze në Universitetin e Oksfordit dhe njëkohësisht drejtor i Katedrës së Anglishtes në Universitetin e Kembrixhit. Ljuis shkroi kritika letrare, letërsi për fëmijë, letërsi fantastiko shkencore, si dhe teologji. Veprat e tij më të njohura janë Thjesht Krishterim, Letrat e Hirziut dhe Kronikat e Narnias. Ljuis ishte anëtar i Kishës së Anglisë. Kthimi i tij në Krishterim u ndikua prej mikut dhe kolegut të tij në Oksford J. R. R. Tolkien.

New City Catechism was adapted by Timothy Keller and Sam Shammas from the Reformation catechisms. Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*