Tagged: dashuria e Perendise

0

25 Dhjetor – Octavius Winslow

25 Dhjetor “Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit?” Romakëve 8:35 Për dashurinë e kujt po flet apostulli? Për dashurinë e besimtarit për Krishtin? Jo, përkundrazi, kjo është dashuria e Krishtit për...

0

5 Gusht – Octavius Winslow

“Ashtu si një nënë e gëzon fëmijën e saj, kështu unë do t’ju gëzoj dhe do të ngushëlloheni në Jerusalem.” Isaia 66:13 Sa e fortë është brenga e penduar e atij fëmije që është...

0

15 Korrik – Octavius Winslow

“Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi Birin e tij të vetëmlindurin në botë që ne të rrojmë nëpërmjet tij.” 1 Gjoni 4:9 “Perëndia është dashuri” ishte e vërteta...

0

9 Qershor – Octavius Winslow

“Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve; qëndroni në dashurinë time.” Gjoni‬ ‭15:9‬ Çfarë prehje të ëmëbl që gjejmë këtu për shenjtorët e Perëndisë. A qëndron Perëndia në...

0

24 Shkurt – Octavius Winslow

24 Shkurt ““Unë jam Zoti, nuk ndryshoj; prandaj ju, o bij të Jakobit, nuk jeni konsumuar.” Malakia‬ ‭3:6‬ Nuk është arritje e vogël që të ndërtohesh në besnikërinë e Perëndisë. Kjo gjë formon një...

0

14 Shkurt – Octavius Winslow

14 Shkurt “Në këtë është dashuria: jo se ne e kemi dashur Perëndinë, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi Birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona.” ‭‭1 Gjonit‬ ‭4:10‬ “Në...