Tagged: fjala e Perendise

0

11 Dhjetor – Octavius Winslow

11 Dhjetor “Dhe, duke zënë fill nga Moisiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha Shkrimet gjërat që i takonin atij.” Luka 24:27 Harmonia e përsosur mes Dhiatës së Vjetër...

0

9 Dhjetor – Octavius Winslow

9 Dhjetor “Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë, me anë të të cilit edhe patëm, nëpërmjet besimit, hyrjen në këtë hir në të cilin...

0

6 Dhjetor – Octavius Winslow

6 Dhjetor “Besnik është Perëndia, nga i cili jeni thirrur në bashkësinë e Birit të tij Jezu Krishtit, Zotit tonë.” 1 Korintasve 1:9 Besimi ka diçka edhe më thelbësore dhe më të palëundshme mbi...

0

8 Shtator – Octavius Winslow

8 Shtator “Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të Frymës së Shenjtë; sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t’i njohë; sepse ato gjykohen frymërisht.” 1 e Korintasve‬ ‭2:14‬ Prezantimi...

0

2 Shtator – Octavius Winslow

“Para se të pikëllohesha, endesha sa andej këndej; por tani ndjek fjalën tënde”. Psalmi 119: 67 Ekziston një mençuri e pafund në ripërtëritjen e Zotit. Kjo përsosmëri e Jezusit zbulohet qartë këtu: ne e...

0

28 Korrik – Octavius Winslow

“Shikon nga dritaret, hedh vështrime nëpërmjet hekurave të tyre.” Kantiku i Kantikëve 2:9 Ky është një zbulim më i qartë dhe më i lavdishëm i Krishtit po aq sa dhe është manifestim i Krishtit...

25 Korrik – Octavius Winslow 0

25 Korrik – Octavius Winslow

“Unë bie përmbys në pluhur; më ringjall sipas fjalës sate.” Psalmi 119:25 Argumenti që paraqet ky peticion i shenjtë është tepër i fuqishëm dhe ngadhënjyes. Sipas premtimit të fjalës, dhe instrumentit të fjalës. Që...

0

24 Korrik – Octavius Winslow

fjala Kjo lutje gjithashtu nënkupton mjerisht faktin sa e nevojshme që është në shumë besimtarë një ringjallje e shpirtit. Është sikur Zoti ta vërë dorën e Tij për herë të dytë në veprën e...

0

9 Qershor – Octavius Winslow

“Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve; qëndroni në dashurinë time.” Gjoni‬ ‭15:9‬ Çfarë prehje të ëmëbl që gjejmë këtu për shenjtorët e Perëndisë. A qëndron Perëndia në...