Tagged: Fryma e Shenjte

0

3 Nentor – Octavius Winslow

3 Nëntor “Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta.” Gjoni 17:17 Kërkesa plot aknth e shumë njerëzve është “Si mund ta di që mëkati po virtet brenda meje?” Ne përgjigjemi –...

0

2 Nentor – Octavius Winslow

2 Nëntor “Në qoftë se ju do ta duroni qortimin, Perëndia do t’ju trajtojë si bij; sepse cilin bir nuk e korigjon i ati?” Hebrenjve 12:7 Duke qenë se disiplina jonë është shenjë e...

0

20 Tetor – Octavius Winslow

20 Tetor “Unë jam me të vërtetë shërbëtori yt, o Zot, jam shërbëtori yt, bir i shërbëtores sate; ti i këpute lidhjet e mia.” Psalmi 116:16 Kjo është një rrethanë e cila ia vlen...

0

16 Tetor – Octavius Winslow

16 Tetor “Po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar.” Psalmi 66:18 Vrasja e vërtetë e mëkatit që banon brenda dhe braktisja e plotë e shkakut...

0

14 Tetor – Octavius Winslow

14 Tetor “Duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutjeje dhe përgjërimi në Frymën, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët,dhe edhe për...

0

25 Shtator – Octavius Winslow

25 Shtator “Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë.” ‭‭Romakëve‬...

0

14 Shtator – Octavius Winslow

14 Shtator “Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë.” Romakëve 8:16 Sa i përket të vërtetës së madhe e cila dëshmohet në këtë mënyrë nga Fryma nuk duhet të...

0

8 Shtator – Octavius Winslow

8 Shtator “Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të Frymës së Shenjtë; sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t’i njohë; sepse ato gjykohen frymërisht.” 1 e Korintasve‬ ‭2:14‬ Prezantimi...