Tagged: Fryma i Shenjte

0

24 Dhjetor – Octavius Winslow

24 Dhjetor “Këtë Jezus, Perëndia e ka ringjallur; dhe për këtë të gjithë ne jemi dëshmitarë!Ai, pra, duke qenë i ngritur në të djathtë të Perëndisë dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës...

0

4 Dhjetor – Octavius Winslow

4 Dhjetor “Fryma e Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.” Gjoni 7:39 Hyrja triumfale e Zotit tonë në lavdi ishte sinjali i zbritjes së Frymës së Shenjtë....

0

24 Nentor – Octavius Winslow

24 Nëntor “Megjithatë unë ju them të vërtetën: është mirë për ju që unë të shkoj, sepse, po nuk shkova, nuk do të vijë te ju Ngushëlluesi; por, po shkova, unë do t’jua dërgoj.”...

0

12 Tetor – Octavius Winslow

12 Tetor “Dhe në qoftë se ndokush mëkatoi, kemi një avokat te Ati, Jezu Krishtin të drejtin.” 1 Gjoni 2:1 Ne jemi mësuar të lexojmë në Bibël për një Ndërmjetës, dhe për një mbrojtje....

0

9 Shtator – Octavius Winslow

9 Shtator “Duke u deklaruar solemnisht Judenjve dhe Grekëve mbi pendimin te Perëndi dhe për besimin në Zotin tonë Jezu Krisht.” Veprat 20:21 Ekziston një rregull, si dhe një harmoni, në veprimet e Frymës,...