Tagged: Fryma

0

7 Dhjetor – Octavius Winslow

7 Dhjetor “Në fakt unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndisë sipas njeriut të brendshëm,por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia, që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe që më bën...

0

18 Korrik – Octavius Winslow

“Sepse ata që rrojnë sipas mishit e çojnë mendjen në gjërat e mishit, por ata që rrojnë sipas Frymës në gjërat e Frymës.” Romakëve 8:5 Me këtë të vërtetë le të testojmë realitetin e...

0

13 Prill – Octavius Winslow

“Nëse me anë të Frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, ju do të rroni.” ‭‭Romakëve 8:13 “Nëse ju.” Besimtari nuk është një shifër në këtë vepër. Kjo është një çështje për të...

meditime biblike - peme ne agim 0

5 Mars – Octavius Winslow

“Fryma është jeta për shkak të drejtësisë”. Romakëve 8:10. Çfarë duhet të kuptojmë me termin frymë? Përgjigja jonë do të përjashtojë menjëherë idenë e Frymës së Shenjtë. Apostulli nuk mund të jetë duke folur...