Tagged: jeta e perjetshme

0

31 Dhjetor – Octavius Winslow

31 Dhjetor “Zemra juaj mos u trondittë; besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua! Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa; përndryshe do t’ju thosha. Unë po shkoj t’ju përgatis një vend.”...

0

28 Dhjetor – Octavius Winslow

28 Dhjetor “Por ta falënderojmë Perëndinë që na jep fitoren me anë të Zotit tonë Jezu Krisht.” 1 Korintasve 15:57 A i dëgjon veshi i ndonjë shenjtori të dashur të Perëndisë i cili po...

0

9 Tetor – Octavius Winslow

9 Tetor “Në shpresën e jetës së përjetshme, të cilën Perëndia, që nuk gënjen, e premtoi para të gjitha kohërave.” Titi 1:2 Shkoji veprimet e besëlidhjes së Zotit me ty si përgatitje për çlirimin...

0

10 Maj – Octavius Winslow

“Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë.” Kolosianëve‬ ‭3:2‬ Sa solemne dhe plot kuptim që janë këto fjalë! Të kërkosh gjërat qiellore do të thotë të kuptosh...

0

4 Prill – Octavius Winslow

“Por do të thotë ndonjë: ‘Si ringjallen të vdekurit, edhe me ç’trup do të vijnë?’.” 1 Korintasve 15:35 Trupi identik që u mboll, e megjithatë shumë i ndryshuar, shumë frymëror, shumë e përlëvduar, shumë...