Tagged: Jezu Krishti

0

29 Korrik – Octavius Winslow

“Kush është ajo që del nga shkretëtira duke u mbështetur tek i dashuri i saj?” Kantiku i Kantikëve 8:5 A ka pasur ndonjë shtegtar tjetër më të nderuar? A ka pasur ndonjëherë një udhëtar...

0

19 Korrik – Octavius Winslow

“Ne jemi në të Vërtetin, në Birin e tij Jezu Krisht; ky është i vërteti Perëndi dhe jeta e përjetshme.” 1 Gjoni 5:20 “Unë në ta.” Ky është një brendabanim reciprok – Krishti në...

0

10 Korrik – Octavius Winslow

“Prandaj edhe mund të shpëtojë plotësisht ata që me anë të tij i afrohen Perëndisë, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësojë për ta.” Hebrenjve 7:25 Çfarë dëshmie që është kjo për fuqinë dhe gatishmërinë...

0

9 Korrik – Octavius Winslow

“Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi, në Jezu Krisht.” Filipianëve 4:19 Perëndia ka siguruar me bollëk për të gjitha urgjencat e udhëtimit të krishterë....

0

4 Korrik – Octavius Winslow

“Një kokë qosheje të çmuar.” Isaia 28:16

 Për kë e thotë profeti këtë gjë veçse për Jezusin, në krahasim me të cilin asgjë nuk është e çmuar? Vetëm Ai është i denjë për këtë...

0

24 Qershor – Octavius Winslow

“Sepse ai nuk kujdeset për engjëjt, por ndihmon pasardhjen e Abrahamit.” ‭‭Hebrenjve‬ ‭2:16‬ Cilët janë njerëzit mbi të cilët është fiksuar zemra e Jezusit? Ata nuk janë engjëjt; e megjithatë Ai i do engjëjt,...