Tagged: Jezu Krishti

meditime biblike - peme ne agim 0

31 Mars – Octavius Winslow

31 Mars “Edhe për mëkat e dënoi mëkatin në mish.” Romakëve 8:3 Për shkak se mëkati është shkaku më i madh i dënimit, le të synojmë që edhe ne ta dënojmë mëkatin, nëse duam...

meditime biblike - peme ne agim 0

23 Mars Octavius Winslow

23 Mars “Një Zot.” Efesianëve 4:5. Kisha është një në Birin – “Ka vetëm një Zot.” Zoti Jezus është Kreu i vetëm, sikurse është edhe Themeli i vetëm i Kishës. Të gjithë besimtarët janë...

meditime biblike - peme ne agim 0

17 Mars – Octavius Winslow

17 Mars “Atë ditë Herodi dhe Pilati u bënë miq me njëri-tjetrin, ndërsa më parë ishin armiq.” Luka 23:12. Sa i goditur dhe solemn që është udhëzimi i përcjellë në këtë ndodhi! Pilati dhe...

meditime biblike - peme ne agim 0

16 Mars – Octavius Winslow

16 Mars “Ai do të më përlëvdojë” Gjoni 16:14. Ofiqi thelbësor dhe i rëndësishëm i Frymës është të përlëvdojë Krishtin. Si e përlëvdon Ai më tepër Krishtin, përveçse duke lartësuar veprën e Tij shlyese,...

meditime biblike - peme ne agim 0

9 Mars – Octavius Winslow

9 Mars “Sepse Perëndia e ka pajtuar botën me veten në Krishtin.” 2 Korintasve 5:19 Lavdia e madhe e Emanuelit tonë është lavdia e Tij thelbësore. Kur besimi ynë ta kapë si duhet Hyjninë...

meditime biblike - peme ne agim 0

5 Mars – Octavius Winslow

“Fryma është jeta për shkak të drejtësisë”. Romakëve 8:10. Çfarë duhet të kuptojmë me termin frymë? Përgjigja jonë do të përjashtojë menjëherë idenë e Frymës së Shenjtë. Apostulli nuk mund të jetë duke folur...

meditime biblike - peme ne agim 0

1 Mars – Octavius Winslow

1 Mars “Ju hetoni Shkrimet sepse mendoni të keni nëpërmjet tyre jetë të përjetshme; dhe ato janë këto që dëshmojnë për mua”. Gjoni 5:39 Fjala e Perëndisë është plot me Krishtin. Ai është Dielli...

0

27 Shkurt – Octavius Winslow

27 Shkurt “Sepse pranë teje është burimi i jetës.” ‭‭Psalmet‬ ‭36:9‬ Çfarë burimi jete që është Jezusi! Të vdekurit, veshët e të cilëve dëgjojnë tingullin e zërit të Tij, jetojnë. Në Krishtin ka hir...