Tagged: Jezu Krishti

0

24 Maj – Octavius Winslow

“Jezusi u tha atyre: ‘Në të vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se të kishte lindur Abrahami, unë jam’.” Gjoni‬ ‭8:58‬ Lexues i dashur, çfarë deklarate e mrekullueshme që është kjo!...

0

10 Maj – Octavius Winslow

“Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë.” Kolosianëve‬ ‭3:2‬ Sa solemne dhe plot kuptim që janë këto fjalë! Të kërkosh gjërat qiellore do të thotë të kuptosh...

0

9 Maj – Octavius Winslow

“Askush s’e pa Perëndinë kurrë; i vetëmlinduri Bir, që është në gjirin e Atit, ai e bëri të njohur.” Gjoni‬ ‭1:18‬ Sa i përket përshpirtshmërisë së natyrës Hyjnore nuk mund të formojmë dot një...

0

3 Maj – Octavius Winslow

“Nuk janë të shëndoshet që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët; unë nuk erdha për të thirrur të drejtët, por mëkatarët për pendim.” Marku‬ ‭2:17‬ Fryma e përlëvdon Krishtin duke i zbuluar se...

0

22 Prill – Octavius Winslow

“Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona.” Isaia 53:4 Në mënyrë që karakteri i Tij si Krye Prifti i popullit të Tij, si Vëllai i lindur për ditën e vështirë,...

0

19 Prill – Octavius Winslow

“Të cilit do t’i venë emrin Emanuel, që do të thotë: ‘Perëndia me ne’.” Mateu 1:23 Veçmas doktrinës së Hyjnisë supreme të Krishtit, mbi cilën rërë e mbështesin njerëzit shpresën e tyre për qiellin;...

0

16 Prill – Octavius Winslow

“Ligji ishte mësuesi ynë për tek Krishti.” Galatasve 3:24 Në shkollën e ligjit, mësimi i parë dhe i madh që mëkatari mëson është ai i mëkatit të tij, mallkimit të tij dhe dënimit të...

meditime biblike - peme ne agim 0

31 Mars – Octavius Winslow

31 Mars “Edhe për mëkat e dënoi mëkatin në mish.” Romakëve 8:3 Për shkak se mëkati është shkaku më i madh i dënimit, le të synojmë që edhe ne ta dënojmë mëkatin, nëse duam...

meditime biblike - peme ne agim 0

23 Mars Octavius Winslow

23 Mars “Një Zot.” Efesianëve 4:5. Kisha është një në Birin – “Ka vetëm një Zot.” Zoti Jezus është Kreu i vetëm, sikurse është edhe Themeli i vetëm i Kishës. Të gjithë besimtarët janë...