Tagged: Jezu Krishti

0

28 Dhjetor – Octavius Winslow

28 Dhjetor “Por ta falënderojmë Perëndinë që na jep fitoren me anë të Zotit tonë Jezu Krisht.” 1 Korintasve 15:57 A i dëgjon veshi i ndonjë shenjtori të dashur të Perëndisë i cili po...

0

27 Dhjetor – Octavius Winslow

27 Dhjetor “Shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit, që e prishi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pavdekësinë me anë të ungjillit.” 1 Timoteu 1:10 Fakti që ekziston një fuqi ndarëse në vdekje është një...

0

24 Dhjetor – Octavius Winslow

24 Dhjetor “Këtë Jezus, Perëndia e ka ringjallur; dhe për këtë të gjithë ne jemi dëshmitarë!Ai, pra, duke qenë i ngritur në të djathtë të Perëndisë dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës...

0

20 Dhjetor – Octavius Winslow

20 Dhjetor “Sepse përfundimi i ligjit është Krishti, për shfajësimin e kujtdo që beson.” Romakëve 10:4 Shiko çfarë dere të hapur që të shfaq kjo temë para mëkatarit të përulur dhe të bindur. Kjo...

0

17 Dhjetor – Octavius Winslow

17 Dhjetor “Por janë shfajësuar falas me anë të hirit të tij, nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Atë ka paracaktuar Perëndia për të bërë shlyerjen nëpërmjet besimit në gjakun e tij.” Romakëve...

0

11 Dhjetor – Octavius Winslow

11 Dhjetor “Dhe, duke zënë fill nga Moisiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha Shkrimet gjërat që i takonin atij.” Luka 24:27 Harmonia e përsosur mes Dhiatës së Vjetër...

0

10 Dhjetor – Octavius Winslow

10 Dhjetor “Jezusi i tha: ”Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.” Gjoni 14:6 Bëkimi jo më pak i kushtueshëm që rrjedh nga fuqia jetësore e...