Tagged: karakteri i Perendise

0

6 Dhjetor – Octavius Winslow

6 Dhjetor “Besnik është Perëndia, nga i cili jeni thirrur në bashkësinë e Birit të tij Jezu Krishtit, Zotit tonë.” 1 Korintasve 1:9 Besimi ka diçka edhe më thelbësore dhe më të palëundshme mbi...

0

7 Nentor – Octavius Winslow

7 Nëntor “Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e vet, të cilin e njohu që përpara.” Romakëve 11:2 Në këtë vend termi “paranjohu” ka një kuptim të veçantë dhe shumë të qartë. Në zbatimin...

0

17 Tetor – Octavius Winslow

17 Tetor “Për të treguar drejtësinë e tij në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jetë i drejtë dhe shfajësues i atij që ka besimin e Jezusit.” Romakëve 3:26 Në Jezusin shkëlqen...

0

9 Qershor – Octavius Winslow

“Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve; qëndroni në dashurinë time.” Gjoni‬ ‭15:9‬ Çfarë prehje të ëmëbl që gjejmë këtu për shenjtorët e Perëndisë. A qëndron Perëndia në...

0

5 Maj – Octavius Winslow

“Nëse jemi të pabesë, ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund të mohojë vetveten.” 2 Timoteut‬ ‭2:13‬ Ky është shkëmbi i vetëm dhe i vërtete ku spiranca e shpirtit mund të kapet e sigurt,...

0

27 Prill – Octavius Winslow

“Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë.” Hebrenjve 13:8 Nuk do të përparosh në jetën hyjnore nëse syri yt fokusohet gjithmonë tek vetja jote dhe jo tek Krishti. Po sikur përjetimi i sotëm...

0

Atributet e Perëndisë – A W Pink

Si është Perëndia? Çfarë është më e rëndësishme sesa të kesh një njohuri të saktë rreth Perëndisë? Një Perëndie të panjohur nuk mund t’i besosh dot, t’i shërbesh apo ta adhurosh. Nëse synimi i...