Tagged: meditime per Krishtlindje

0

Hiri – Nota dominuese e Krishtlindjes!

25 Dhjetor prej John Piper Hiri – Nota dominuese e Krishtlindjes! Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qielli; nëse një ha nga kjo bukë do të jetojë përjetë; buka që unë do...

0

Nevoja jonë më e madhe në Krishtlindje!

23 Dhjetor prej John Piper Nevoja jonë më e madhe në Krishtlindje! Ai do të mbetet për të kullotur kopenë e tij me pushtetin e Zotit, në madhërinë e emrit të Zotit, Perëndisë së...

0

Diçka për të cilën ia vlen të këndosh!

22 Dhjetor prej John Piper Diçka për të cilën ia vlen të këndosh! Sepse ka priftërinj të cilët ofrojnë dhuratat sipas ligjit, që shërbejnë sipas shëmbullit dhe hijes së gjërave qiellore… Po tani Krishti...

0

Përgatitu për të parë Krishtlindjen!

21 Dhjetor prej John Piper Përgatitu për të parë Krishtlindjen! Ai u tha atyre: ”Po ju, kush thoni se jam unë?”. Dhe Simon Pjetri duke u përgjigjur tha: ”Ti je Krishti, Biri i Perëndisë...

0

Pranoje pajtimin e tij!

20 Dhjetor prej John Piper Pranoje pajtimin e tij! E jo vetëm kaq, por edhe mburremi në Perëndinë, nëpërmjet Zotit tonë Jezu Krisht, me anë të të cilit tani kemi marrë pajtimin. Romakëve 5:11...

0

Ai erdhi për të shërbyer!

17 Dhjetor prej John Piper Ai erdhi për të shërbyer Kushdo nga ju që do të dojë të jetë i pari, do të jetë skllavi i të gjithëve. Marku 10:44 Jezusi pret që dishepujt...

0

Thesari ynë më i vërtetë

15 Dhjetor prej John Piper Thesari ynë më i vërtetë Ata, kur e panë yllin, u gëzuan me gëzim shumë të madh. Mateu 2:10 Të adhurosh Jezusin do të thotë që plot gëzim t’i...