Përgatitu për të parë Krishtlindjen!

21 Dhjetor

prej John Piper

Përgatitu për të parë Krishtlindjen!

Ai u tha atyre: ”Po ju, kush thoni se jam unë?”. Dhe Simon Pjetri duke u përgjigjur tha: ”Ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë”. Dhe Jezusi duke përgjigjur u tha: ”I lumur je ti, o Simon, bir i Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi as gjaku, por Ati im që është në qiej.

Mateu 16:15–17

Vepra absolutisht e pazëvendësueshme e Perëndisë në zbulimin e Birit të tij – si atëherë për Pjetrin ashtu edhe tani për ju dhe mua – nuk është që i shton diçka asaj që tashmë dimë dhe shohim në vetë Jezusin por është hapja e syve të zemrës tonë për të parë dhe shijuar lavdinë e vërtetë hyjnore që gjendet në Jezusin.

Kur njerëzit kanë dyshime rreth të vërtetës së Jezusit, mos i largoni me këshillën që të kërkojnë mesazhe të veçanta prej Perëndisë. Drejtojini tek Krishti. U tregoni atë që keni parë dhe dëgjuar në jetën dhe mësimet e tij. Pse? Për shkak se ky është vendi ku Perëndia ndërhyn me fuqinë e tij zbuluese. Atij i pëlqen ta përlëvdojë Birin e vet! Atij i pëlqen të hapë sytë e të verbërve ndërsa shohin Birin e Tij!

Perëndia nuk ma zbulon Birin e tij duke ardhur dhe duke më thënë, “Dëgjo Xhon, e di që nuk sheh ndonjë gjë madhështore në Birin tim. Ti nuk e sheh atë si të gjithë lavdishëm, hyjnor dhe tërheqës përmbi gjithë të mirat tokësore. Ti nuk e sheh atë si thesarin tënd që do të kënaqë plotësisht, nuk e sheh shenjtërinë, urtësinë, fuqinë dhe dashurinë e tij si të bukura përtej çdo përshkrimi. Por më beso kur të them, ai është i tillë. Thjesht besoje.” Jo!

Një besim i tillë nuk do ta nderonte Birin e Perëndisë. Ky besim nuk mund ta përlëvdojë Birin. Besimi shpëtues bazohet mbi një vështrim frymëror të Jezusit ashtu si është në vetvete, si Biri i gjithëlavdishëm i Perëndisë. Kjo pamje frymërore na jepet përmes Fjalës së tij të frymëzuar, Shkrimit. Sytë e zemrës tonë hapen për ta njohur atë dhe për ta pranuar jo me urtësinë e mishit dhe gjakut por përmes veprës zbuluese të Atit të tij qiellor.

Apostulli Pal tha, “sepse Perëndia që tha: ”Le të ndriçojë drita në errësirë”, është i njëjti që shkëlqeu në zemrat tona për të na ndriçuar në njohurinë e lavdisë së Perëndisë, në fytyrën e Jezu Krishtit.” Si ta përgatisni zemrën tuaj për ta pranuar Krishtin këtë Krishtlindje? Fokusoheni vështrimin tuaj tek Ai në Bibël. Shihni drejt Krishtit! Konsideroni Jezusin. Lutuni. Shihni përtej mishit dhe gjakut tuaj dhe kërkoni që Perëndia t’iu japë sy për të parë dhe vesh për të dëgjuar që edhe ju të mund të shpallni sikurse Pjetri, “Ti je Krishti, Biri i Perëndisë së gjallë!”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*