Tagged: besimi

0

9 Shtator – Octavius Winslow

9 Shtator “Duke u deklaruar solemnisht Judenjve dhe Grekëve mbi pendimin te Perëndi dhe për besimin në Zotin tonë Jezu Krisht.” Veprat 20:21 Ekziston një rregull, si dhe një harmoni, në veprimet e Frymës,...

0

6 Shtator – Octavius Winslow

6 Shtator “Në qoftë se dikush e prish tempullin e Perëndisë, Perëndia do ta prishë atë, sepse tempulli i Perëndisë, i cili jeni ju, është i shenjtë.” 1 Korintasve 3:17 Sa i shenjtë duhet...

0

4 Shtator – Octavius Winslow

“I deklaruar Biri i Perëndisë në fuqi, sipas Frymës së shenjtërisë nëpërmjet ringjalljes prej së vdekurit: Jezu Krishti Zoti ynë.” Romakëve 1:4 Ringjallja e Shpengimtari e përforcoi të vërtetën e hyjnisë së Tij. Mrekullitë...

0

29 Gusht – Octavius Winslow

“Dhe ai që ka marrë farën nëpër gurishte, është ai që dëgjon fjalën dhe e pranon menjëherë me gëzim; por, nuk ka rrënjë në vete, dhe është për pak kohë; dhe kur vijnë mundimi...

0

25 Gusht – Octavius Winslow

“Dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së Tij ndaj nesh, që besojmë, sipas veprueshmërisë së pushtetit të forcës së tij.” Efesianëve 1:19 Fuqia hyjnore nuk është më pak se dashuria një përsosmëri...

0

18 Gusht – Octavius Winslow

“Sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore.” ‭Efesianëve‬ ‭6:12‬ Le të...

0

16 Korrik – Octavius Winslow

“Vetëm ki besim.” Marku 5:36 Fjalët e Jezusit janë të çmuara dhe domethënëse, vetë fjalët që foli ndërsa ishte mbi dhe. A shqiptuan ndonjëherë ato buzë të cilat rrezatonin më fort se prekja e...