Tagged: besimi

0

17 Dhjetor – Octavius Winslow

17 Dhjetor “Por janë shfajësuar falas me anë të hirit të tij, nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Atë ka paracaktuar Perëndia për të bërë shlyerjen nëpërmjet besimit në gjakun e tij.” Romakëve...

0

6 Dhjetor – Octavius Winslow

6 Dhjetor “Besnik është Perëndia, nga i cili jeni thirrur në bashkësinë e Birit të tij Jezu Krishtit, Zotit tonë.” 1 Korintasve 1:9 Besimi ka diçka edhe më thelbësore dhe më të palëundshme mbi...

0

28 Nentor – Octavius Winslow

28 Nëntor “Të gjithë sa ishin të paracaktuar për jetën e pasosur besuan.” Veprat 13:48 Nuk mund të ketë asnjë gjë në Bibël që ta kundërshtojë shpëtimin e një mëkatari. Doktrina e paracaktimit është...

0

30 Tetor – Octavius Winslow

30 Tetor “Llampat tona po na fiken,” Mateu 25:8 Ekzistojnë dy periudha serioziteti të tmerrshëm të cilat do ta shuajnë plotësisht llampën e një rrëfimi formal të besimit. Lexues i dashur, eja me mua...

0

23 Tetor – Octavius Winslow

23 Tetor “I drejti do të rrojë prej besimit.” Hebrenjve 10:38 Në një shkallë të kufizuar përjetimi i çdo besimtari është përjetimi i apostullit të madh të Johebrenjve, krahët e të cilit zor se...

0

22 Tetor – Octavius Winslow

22 Tetor “Lum ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar!” Gjoni 20:29 Rrethanat e ringjalljes së Shpëtimtarit ishin në përputhje me madhështinë e saj solemne dhe unike. Asnjë dëshmitar njerëzor nuk kishte privilegjin...

0

21 Tetor – Octavius Winslow

21 Tetor “Unë nuk e hedh poshtë hirin e Perëndisë.” Galatasve 2:21 Ka shumë përulësi të rreme mes shumë shenjtorëve të Perëndisë dhe kjo është një prej formave të saj më të zakonshme. Nuk...

0

2 Tetor – Octavius Winslow

2 Tetor “Shpirti im gjen prehje vetëm te Perëndia; nga ai vjen shpëtimi im.” Psalmi 62:5 Ky besim nënkupton një braktisje të vetes dhe çdo mbështetjeje në krahun e mishit, nga çdo mbështetje te...