Tagged: besimi

0

18 Shkurt – Octavius Winslow

18 Shkurt “Duke i drejtuar sytë tek Jezusi.” Hebrenjve 12:2 Nëse Jezusi përlëvdohet në mënyrë të veçantë në besimin e popullit të Tij, qoftë edhe jeta jote një jetë besimi në të gjitha hollësitë...

0

27 Janar – Octavius Winslow

27 Janar “Në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj; ju jeni ende në mëkatet tuaja.” ‭‭1 Korintasve‬‭15:17 Këtu kemi provën e madhe për përsosmërinë dhe pranimin e flijimit të...

0

14 Janar – Octavius Winslow

14 Janar “Secilës ditë i mjafton pikëllimi i vet.” Mateu 6:34 Është e një rëndësie shumë praktike që të tregoheni vigjilentë që të mos e parashikoni apo paraprini hirin e premtuar. Për çdo rrethanë...

0

3 Janar – Octavius Winslow

3 Janar “Sepse Atit i pëlqeu që në të të banojë e gjithë plotësia.“ Kolosianëve 1:19 E gjithë urtësia për të drejtuar, e gjithë fuqia për të ngritur lart, e gjithë dashuria për të...