Tagged: sprovat

0

22 Dhjetor – Octavius Winslow

22 Dhjetor “Kjo fjalë është e vërtetë, sepse, nëse ne vdiqëm me të, me të edhe do të rrojmë;në qoftë se vuajmë, do të mbretërojmë bashkë me të.” 2 Timoteu 2:11-12 Shikojeni privilegjin tuaj...

0

7 Korrik – Octavius Winslow

“Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi.” 2 Korintasve 12:9 Në rastin e besimtarit të sprovuar, prehja që Jezusi i jep nuk do të thotë gjithmonë që do t’i hiqet barra...

0

8 Qershor – Octavius Winslow

“Dhe i drejti do të jetojë prej besimit.” Hebrenjve‬ ‭10:38‬ Nuk kemi mundësi që ta studiojmë tepër shpesh dhe as tepër thellë kuptimin e thellë të këtyre fjalëve. Perëndia dëshiron që fëmija i tij...

meditime biblike - peme ne agim 0

13 Mars – Octavius Winslow

13 Mars “O njeri besimpak, pse dyshove?” Mateu 14:31 Besimi që dyshon nuk është besim dyshues. Nëse një besimtar nuk e ka besimin e sigurisë, ai mund të ketë besimin e mbështetjes, dhe ky...

0

6 Janar – Octavius Winslow

6 Janar “Në botë do të keni mundime.” Gjoni 16:33 Nëse do të mund ta hiqnim mënjanë për një moment perden e hollë që na ndan nga shenjtorët e përlëvduar dhe të hetojmë shtegun...

0

Mendim mbi mendim – John MacDuff

“Oh, sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi!” “Por tani kështu thotë Zoti, që të ka krijuar, o Jakob, që të ka formuar, o Izrael: “Mos ki frikë, sepse unë...