Tagged: fjaletejetes

meditime biblike - peme ne agim 0

8 Mars – Octavius Winslow

“Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin.” Filipianëve 2:5 Çfarë do të thotë të kesh “atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin”? Kësaj pyetjeje i përgjigjemi kështu, do të thotë...

meditime biblike - peme ne agim 0

7 Mars – Octavius Winslow

“U bëftë vullneti yt në tokë si në qiell.”. Mateu 6:10 I shenjti Leighton ka vërejtur, që të thuash nga zemra, “u bëftë vullneti yt”, përbën vetë thelbin e shenjtërimit. Ka kaq shumë të...

meditime biblike - peme ne agim 0

6 Mars – Octavius Winslow

“Le t’i afrohemi, pra, me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohë nevoje.” Hebrenjve 4:16. Froni i hirit është për nevojtarët. Gjithmonë është...

meditime biblike - peme ne agim 0

5 Mars – Octavius Winslow

“Fryma është jeta për shkak të drejtësisë”. Romakëve 8:10. Çfarë duhet të kuptojmë me termin frymë? Përgjigja jonë do të përjashtojë menjëherë idenë e Frymës së Shenjtë. Apostulli nuk mund të jetë duke folur...

meditime biblike - peme ne agim 0

4 Mars – Octavius Winslow

“Duke i drejtuar sytë te Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit.” Hebrenjve 12:2 Kini kujdes që të mos e bëni besimin shpëtimtarin tuaj. Ekziston një rrezik dhe nuk mund të tregohemi tepër vigjilentë ndaj...

meditime biblike - peme ne agim 0

3 Mars – Octavius Winslow

3 Mars “Në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato...

0

Ftesa e Hirshme – John MacDuff

“Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje.” ‭‭Mateu‬ ‭11:28‬ “Fjalë” e hirshme nga një Shpëtimtar i hirshëm, mbi të cilën shpirti mund të...

meditime biblike - peme ne agim 0

1 Mars – Octavius Winslow

1 Mars “Ju hetoni Shkrimet sepse mendoni të keni nëpërmjet tyre jetë të përjetshme; dhe ato janë këto që dëshmojnë për mua”. Gjoni 5:39 Fjala e Perëndisë është plot me Krishtin. Ai është Dielli...

0

29 Shkurt – Octavius Winslow

29 Shkurt “Perëndia është për ne një strehë dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi.” ‭‭Psalmi ‭46:1 Një nga të vërtetat më të bekuara të besëlidhjes së hirit është që Perëndia...