Tagged: fjaletejetes

0

27 Shtator – Octavius Winslow

27 Shtator “Kini besim te Zoti përjetë, sepse Zoti, po, Zoti është shkëmbi i përjetshëm.” Isaia 26:4 Nuk ka asnjë veprim tjetër të shpirtit i cili të jetë më i pranueshëm për Perëndinë sepse...

0

25 Shtator – Octavius Winslow

25 Shtator “Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë.” ‭‭Romakëve‬...

0

24 Shtator – Octavius Winslow

24 Shtator “Sepse trishtimi ynë i lehtë që është vetëm për një moment, prodhon për ne, një peshë të pamasë e të pashoqe të amshueshme lavdie.” 2 Korintasve 4:17 Në çfarë mënyre do të...

0

20 Shtator – Octavius Winslow

20 Shtator “Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, që djalli ta tundonte.” Mateu 4:1 Lexuesi im i krishterë përfytyroje veten tënde të mbyllur brenda për një ditë me specien më të neveritshme dhe...

0

18 Shtator – Octavius Winslow

18 Shtator “Dhe ne të gjithë, duke soditur fytyrë zbuluar lavdinë e Zotit si në pasqyrë, transformohemi në të njëjtën shëmbëllim nga lavdia në lavdi, posi prej Frymës së Zotit.” 2 Korintasve 3:18 A...