Category: Meditime

0

29 Qershor – Octavius Winslow

“Sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht.” 1 Korintasve 13:9 Pavarësisht gjithë arritjeve tona, sa pak kemi arritur në realitet! Pavarësisht njohurisë tonë, sa pak që dimë në realitet! Në ç’mënyrë sipërfaqësore dhe të...

0

27 Qershor – Octavius Winslow

“Gjë e mirë është të presësh në heshtje shpëtimin e Zotit.” Vajtimet 3:26 Besimtari mund të paraqesë kërkesën e duhur në mënyrën e duhur, e megjithatë mund të mos presë për përgjigjen e Zotit...

0

26 Qershor – Octavius Winslow

“Atëherë Jezusi, duke ditur gjithçka që do t’i ndodhte, doli dhe i pyeti: ‘Kë kërkoni?’” Gjoni 18:4 Vullnetshmëria e Tij nuk ishte bazuar te padituria. Ai e dinte shumë mirë se çfarë përfshinte besëlidhja...

0

24 Qershor – Octavius Winslow

“Sepse ai nuk kujdeset për engjëjt, por ndihmon pasardhjen e Abrahamit.” ‭‭Hebrenjve‬ ‭2:16‬ Cilët janë njerëzit mbi të cilët është fiksuar zemra e Jezusit? Ata nuk janë engjëjt; e megjithatë Ai i do engjëjt,...

0

23 Qershor – Octavius Winslow

“Që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij.” ‭‭Filipianëve‬ ‭3:10‬ Ne jemi tepër të vetëdijshëm ndaj prirjes për poshtë të zemrave tona. Kemi nevojë për një parim të kundërt – diçka që...

0

22 Qershor – Octavius Winslow

“Dhe Perëndia e paqes, që e ngriti nga të vdekurit, me anë të gjakut të Besëlidhjes së amshuar, Bariun e madh të dhenve, Perëndinë tonë Jezu Krisht.” Hebrenjve‬ ‭13:20 Sa bukur i lidh apostulli...

0

20 Qershor – Octavius Winslow

“Sepse të gjithë ju jeni bij të Perëndisë me anë të besimit te Jezu Krishti.” ‭‭Galatasve‬ ‭3:26‬ Është e kënaqshme të gjurmojmë të gjitha shfaqjet e ndryshme të besimit të cilat Fryma i Shenjtë...