Category: Meditime

0

30 Maj – Octavius Winslow

“Sepse Zoti qorton atë që do, si një baba birin që atij i pëlqen.” Fjalët e urta‬ ‭3:12 Mendimet e forta dhe të ashpra rreth Perëndisë kanë për të qenë efekti i interpretimeve të...

0

29 Maj – Octavius Winslow

“Mos e hidhni tej guximin tuaj, që do të ketë një shpërblim të madh.” Hebrenjve‬ ‭10:35 Nuk ka asnjë gjë thelbësisht të gjithëpushtetshme në ndonjë hir të vetëm të Frymës; nëse mendojmë kështu do...

0

28 Maj – Octavius Winslow

“Gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të reja.” ‭‭2 Korintasve‬ ‭5:17‬ Përjetimi i të vërtetës së Perëndisë nga besimtari nuk është thjesht përfytyrim. Pavarësisht sa shumë mund të jetë...

0

27 Maj – Octavius Winslow

“Sepse besnik është ai që premtoi.” Hebrenjve‬ ‭10:23‬ Ti që ke një zemër dyshuese dhe të frikësuar; ti që po shikon valët që rrokullisen tek këmbët e tua, dhe je gati të mbytesh poshtë...

0

26 Maj – Octavius Winslow

“Sepse të gjitha premtimet e Perëndisë janë në atë “po” dhe në atë “amen”, për lavdi të Perëndisë nëpërmjet nesh.” 2 Korintasve‬ ‭1:20‬ I pëlqeu kështu një Perëndie të hirshëm i cili fal mëkatin...

0

25 Maj – Octavius Winslow

“Por rrituni, në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht.” 2 Pjetrit‬ ‭3:18 Ekziston një ide fatale për gjithë shenjtërimin e vërtetë, të cilën disa besimtarë, në mënyrë të...

0

24 Maj – Octavius Winslow

“Jezusi u tha atyre: ‘Në të vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se të kishte lindur Abrahami, unë jam’.” Gjoni‬ ‭8:58‬ Lexues i dashur, çfarë deklarate e mrekullueshme që është kjo!...

0

23 Maj – Octavius Winslow

“Mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarrta të të ligut.” ‭‭Efesianëve‬ ‭6:16‬ Pak nga fëmijët e Perëndisë janë të paditur rreth planeve...

0

22 Maj – Octavius Winslow

“Mbani barrët e njëri-tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit.” ‭‭Galatasve‬ ‭6:2‬ Falënderoni Perëndinë për atë që ju ka çuar tek Ai. Ndoshta nuk keni ndjerë një dëshirë zemre për t’u lutur...

0

21 Maj – Octavius Winslow

“A nuk ka vallë ndonjë balsam në Galaad, a nuk ka atje ndonjë mjek?” ‭‭Jeremia‬ ‭8:22‬ Po, ka! Mjeku është Jezusi, balsami është gjaku i Tij shumë i çmuar. Ai i mjekon zemërthyerit, Ai...