Dhurata të cilën s’mund ta blini dot!

19 Dhjetor

prej John Piper

Dhurata të cilën s’mund ta blini dot!

Perëndia që bëri botën dhe të gjitha gjërat që janë në të, duke qenë Zot i qiellit dhe i tokës, nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njeriut, dhe as shërbehet nga duart e njerëzve, sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai u jep të gjithëve jetë, hukatje dhe çdo gjë.

Veprat 17:24–25

Perëndia nuk dëshiron që t’i shërbejmë në ndonjë mënyrë që nënkupton se ne jemi duke plotësuar nevojat e tij, duke e mbështetur atë apo duke i ofruar diçka të cilën ai tashmë nuk e zotëron prej të drejtës së tij. “Ose kush i dha atij më parë, që të ketë për të marrë shpagim?” (Romakëve 11:35). “Po të kisha uri, nuk do ta thoja; sepse bota dhe sa ajo përmban janë të miat.” (Psalmi 50:12).

Prandaj, ne thjesht nuk mund të negociojmë me Perëndinë. Nuk kemi asgjë me vlerë që tashmë nuk është e tij. Ne nuk mund t’i shërbejmë atij. Makina e tij nuk prishet kurrë. Nuk i mbaron kurrë karburanti. Ajo nuk bëhet kurrë pis. Ai nuk lodhet kurrë. Nuk bie kurrë në depresion. Nuk ngec kurrë në trafik dhe kështu të mos shkojë dot atje ku dëshiron të shkojë. Ai nuk ndihet kurrë i vetmuar. Atë nuk e merr kurrë uria.

Me fjalë të tjera, nëse dëshironi atë që Jezusi ka për t’ju dhënë, këtë gjë nuk mund ta blini dot. Nuk mund ta shkëmbeni me diçka tjetër. Nuk mund të punoni dot për ta fituar. Ai tashmë zotëron paratë tuaja dhe gjithçka tjetër që keni. Kur ju punoni, kjo ndodh vetëm për shkak se ai ju ka dhënë frymë, jetë dhe gjithçka. Gjithë sa mund të bëjmë është t’i nënshtrohemi ofertës së tij spektakolare për të qenë shërbëtori ynë.

Ky nënshtrim quhet besim – gatishmëria për ta lejuar atë të jetë Perëndi. Besoji atij të jetë Furnizuesi, Forcuesi, Këshilluesi, Udhëzuesi dhe Shpëtuesi. Të kënaqemi me këtë gjë – me gjithë sa Perëndia është për ne në Jezusin. Ky është besimi. Të kesh këtë besim do të thotë të jesh i Krishterë. Kuptimi i Krishtlindjes është ky: Perëndia pafundësisht i vetëmjaftueshëm nuk erdhi që ta ndihmojmë por që të kënaqemi në të.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*