Tagged: biresimi

0

2 Nentor – Octavius Winslow

2 Nëntor “Në qoftë se ju do ta duroni qortimin, Perëndia do t’ju trajtojë si bij; sepse cilin bir nuk e korigjon i ati?” Hebrenjve 12:7 Duke qenë se disiplina jonë është shenjë e...

0

30 Shtator – Octavius Winslow

30 Shtator “Dhe, duke qenë se jeni bij, Perëndia dërgoi Frymën e Birit të tij në zemrat tuaja që thërret: ”Abba, Atë!”” Galatasve 4:6 Në shkrimin origjinal apostulli përdor dy gjuhë të ndryshme. Nuk...

0

14 Shtator – Octavius Winslow

14 Shtator “Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë.” Romakëve 8:16 Sa i përket të vërtetës së madhe e cila dëshmohet në këtë mënyrë nga Fryma nuk duhet të...

0

12 Shtator – Octavius Winslow

12 Shtator “Dhe nëse jemi bij, jemi dhe trashëgimtarë, trashëgimtarë të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtarë të Krishtit, nëse vuajmë më të dhe lavdohemi me të.” Romakëve 8:17 Ata jo vetëm që kanë lindur nga Perëndia...

0

3 Gusht – Octavius Winslow

“Duke pritur flakët birërimin, shpengimin e trupit tonë.” Romakëve 8:23 Termat “birësim” dhe shpengim” të përdorur këtu duhet të merren në një kuptim të kufizuar. Birësimi ynë i tanishëm në familjen e Perëndisë është...

0

20 Qershor – Octavius Winslow

“Sepse të gjithë ju jeni bij të Perëndisë me anë të besimit te Jezu Krishti.” ‭‭Galatasve‬ ‭3:26‬ Është e kënaqshme të gjurmojmë të gjitha shfaqjet e ndryshme të besimit të cilat Fryma i Shenjtë...

0

30 Prill – Octavius Winslow

“Ju keni marrë Frymën e birërisë.” Romakëve 8:15 Fryma e birësimit është i njëjti si Fryma e Perëndisë. Ka dy tipare thelbësore që e identifikojnë si të tillë. Tipari i parë është që Ai...

0

29 Prill – Octavius Winslow

“Ju keni marrë plotësinë në Të.” Kolosianëve 2:10 Ja tek kemi një të vërtetë gjerësia e së cilës mund të barazohet vetëm nga vlera e patregueshme e saj. Zoti Jezus është jeta e pranimit...