Tagged: C. S. Ljuis

0

Çfarë është pagëzimi?

Pyetja 44 Çfarë është pagëzimi? Pagëzimi është larja me ujë në emrin e Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë; pagëzimi simbolizon dhe vulos birësimin tonë në Krishtin, pastrimin tonë prej mëkatit dhe përkushtimin tonë...

0

Me çfarë lloj qëndrimi duhet të lutemi?

Pyetja 39 Me çfarë lloj qëndrimi duhet të lutemi? Me dashuri, këmbëngulje dhe mirënjohje; me nënshtrim të përulur ndaj vullnetit të Perëndisë duke ditur që për hir të Krishtit Ai i dëgjon gjithmonë lutjet...

0

Kërkova Gëzim! Gjeta Krishtin!

20 Prill 2003 prej John Piper Tema: Ungjilli Blejz Paskal ishte një matematicien gjeni Francez që vdiq në vitin 1662. Pasi i ishte larguar Perëndisë deri në moshën 31 vjeçare, në 23 Nëntor 1654...